AAK a VOKS

01.07.2016 11:03

Tommy sa začal spoločne v spolupráci s našou pedagogičkou učiť komunikovať pomocou VOKS, čo znamená výmenný obrázkový komunikačný systém. V preklade to znamená komunikáciu pomocou obrázkových kartičiek. Veľmi dobre a rýchlo Tommy pochopil princip a nám svitla obrovská nádej na možnosť sa s naším milovaným synčekom dorozumieť. Ako nám to pôjde len ukáže čas.