jeseň Svetielko

20.10.2016 11:06

Tommy má za sebou ďaľšie dva pobyty vo Svetielku, v auguste a októbri. Naša fyzioterapeutka opať videla u Tommyho obrovské pokroky v myslení, porozumení reči aj v chápaní významu pokynov a spolupráci pri cvičení. Zlepšilo sa veľmi jeho vnímanie, porozumenie ako aj akceptovanie pokynov na daný cvik a úkon a pomaly sa aj odbúráva stále pustený tablet s pesničkami. Tommyho zrak aj fixácia sa výrazne zlepšil a my sa veľmi tešíme z pokrokov nášho zlatíčka.