o.z. Anjelik pomoci

04.12.2015 00:00

V decembri 2015 bolo zaregistrované občianske združenie Anjelik pomoci. Poslaním združenia je pomoc telesne a inak postihnutým deťom, občanom a ich rodinám. Svojou činnosťou prispievať k zlepšovaniu zdravotného stavu telesne a inak postihnutých detí a pomáhať im a ich rodinám v nepriaznivej situácii.

Primárne sme o.z. založili kvôli nášmu Tomičkovi. V budúcnosti bysme pôsobnosť radi rozšírili na pomoc a podporu aj iným deťom.