Poďakovanie za finančné príspevky na terapie

07.02.2015 08:27

Naša najväčšia  V Ď A K A  za finančnú pomoc patrí rodine, konkrétne

dedkovi Ladislavovi a babke Julii aj Anne.

 

Veľké Ď A K U J E M E posielame všetkým známym aj neznámym, ktorí sa rozhodli prispieť na terapie pre nášho Tommyho. Tommymu sme založili účet a všetky zaslané peniaze použijeme výlučne na jeho terapie, ktoré sú finančne náročné. 

 

Poďakovanie patrí týmto ľudom, firmám a organizáciam:

Ľubomír Majzlan

Manželia Šmidákovi

Transpetrol a.s.

Stra-bag a.s.

Mariana Kubinová

Emilia Kubalova

Eva Močiariková

Delco s.r.o.

Marta Marková