Poďakovanie za finančné príspevky na terapie

Naša najväčšia  V Ď A K A  za finančnú pomoc patrí rodine, konkrétne

dedkovi Ladislavovi a babkám Julii aj Anne.

 

Veľké Ď A K U J E M E posielame všetkým známym aj neznámym, ktorí sa rozhodli prispieť na terapie pre nášho Tommyho. Tommymu sme založili účet a všetky zaslané peniaze použijeme výlučne na jeho terapie, ktoré sú finančne náročné. 

 

Poďakovanie patrí týmto ľudom, firmám a organizáciam:

Transpetrol a.s., Stra-bag a.s.; Delco s.r.o., Prievidza; Július Košík OFSETKA chránená dielňa, Prievidza; Záhradkárske služby Martin; Sates a.s.

Ľubomír Majzlan, Pravenec; Manželia Šmidákovci, Prievidza; Mariana Kubinová, Dolný Kubín; Emília Kubalová; Eva Močiariková, Bojnice; Eva Drličková, Prievidza; Púčiková Viera; Anna Jankeje; Ivka a Ján Ďurčekovci, Navá Baňa; Kipi Casa pivná záhradka Lazany; Lukáš Gežík, Prievidza; Ján Kiripolský, Prievidza; Zuzana Kubačková, Dolný Kubín; Ing. Jaroslav Baška; Coop Jednota Prievidza

portál Ľudiaľuďom a všetkým jednotlivým darcom, ktorý prispeli prostredníctvom tohto portálu

portál Ďakujeme.sme.sk a všetkým jednotlivým darcom, ktorý prispeli prostredníctvom tohto portálu

Nadácia Pontis - Srdce pre deti

Pomocníček o.z.

Nadácia Bane pre zdravie, vzdelanie, kulkúru a šport regiónu - HBP