Poďakovanie za finančné príspevky na terapie

Naša najväčšia  V Ď A K A  za finančnú pomoc patrí rodine, konkrétne

dedkovi Ladislavovi a babkám Julii aj Anne.

 

Veľké Ď A K U J E M E posielame všetkým známym aj neznámym, ktorí sa rozhodli prispieť na terapie pre nášho Tommyho. Tommymu sme založili účet a všetky zaslané peniaze použijeme výlučne na jeho terapie, ktoré sú finančne náročné. 

 

Poďakovanie patrí týmto ľudom, firmám a organizáciam:

Transpetrol a.s., Stra-bag a.s.; Delco s.r.o., Prievidza; Július Košík OFSETKA chránená dielňa, Prievidza; Záhradkárske služby Martin; Sates a.s.

Ľubomír Majzlan, Pravenec; Manželia Šmidákovci, Prievidza; Mariana Kubinová, Dolný Kubín; Emília Kubalová; Eva Močiariková, Bojnice; Eva Drličková, Prievidza; Ivka a Ján Ďurčekovci, Navá Baňa; Ing. Jaroslav Baška, Marzena Stanczak - Lamela, zamestanci spolocnosti Cetelem

portál Ľudiaľuďom a všetkým jednotlivým darcom, ktorý prispeli prostredníctvom tohto portálu

portál Ďakujeme.sme.sk a všetkým jednotlivým darcom, ktorý prispeli prostredníctvom tohto portálu

Nadácia Pontis - Srdce pre deti

Pomocníček o.z.

Nadácia Bane pre zdravie, vzdelanie, kulkúru a šport regiónu - HBP

.........

ĎAKUJEME za podporu, pomoc, krásné slova a komentáre aj zdieľania.
ĎAKUJEME za príspevky, akcie, vrchnáčiky aj 2% z daní.
ĎAKUJEME všetkým terapeutom, ktorí s Tommym pracujú a rehabilitujú, Vaša práca a veľká trpezlivosť má hlavný podiel na Tommyho pokrokoch