Užitočné webstránky pre rodičov 

najhoršie na samom začiatku je nevedomosť. Nemáte nikoho, kto by vám poskytol informácie o čomkoľvek a že tých otázok bolo a stále je veľa... naša skúsenosť je taká, že aj samotné určenie diagnózy sme si "museli vybehať sami".

toto sú naše poznatky a webstránky, ktoré nám pomohli sa aspoň trocha zorientovať v novom svete

najviac užitočná je komunita rodičov inak obdarených detičiek na Facebooku pod skupinkou Detičky inak obdarené, nájdete tu odpoveď na čokoľvek. A keď nie, určite sa Vám dostane minimálne dobrá rada na koho sa obrátiť v danej záležitosti.

Infora - informačné fórum venované zdravotne znevýhodneným a ich rodinám. Jej cieľom je spojiť ľudí s podobnými problémami, aby si mohli odovzdávať rady, skúsenosti a navzájom sa podporovať.

Infodom - informačný servis pre rodičov inak obdarovaných detí, všetky informácie na jednom mieste – databáza špec. škôl a zariadení, pomôcky a kompenzácie, sociálna tematika aj iné

 

 Centravi  – centrá včasnej intervencie - včasná intervencia je špeciálna starostlivosť určená všetkým rodinám a ich deťom s rizikovým vývinom od narodenia až do spravidla siedmich rokov života dieťaťa. Doporučujem kontaktovať čo najskôr. Žial fungujú zatiaľ iba v Bratislave, Žiline a Prešove.

UPSVaR - sociálna pomoc - ťažké zdravotné postihnutie

Fyzioterapia:

Tetis – Dunajská Lužná - detská rehabilitácia

Bobath koncept

Thera suit -  Adeli, Renona, Svetielko, Liberta

Thera suit v ČR - Klim therapy

 

Sashe – ručne šité doplnky ku kočíkom

 

Kompenzačné pomôcky:

R82

Ottobock

Neoprot - ortopedicko-protetické pomôcky

Podotech - ortopedicko-protetické pomôcky

Trulik Medical
Generis - trojkolky na mieru