Prosíme podporte Tommyho životnú cestu darovaním 2% z Vašich daní. Ďakujeme 

Aj v tomto roku Vás všetkých prosíme o darovanie podielu 2% z vašich daní Tomičkovi. Vyzbierané prostriedky použijeme na zlepšenie Tommyho životných podmienok, kúpu rehabilitačných pomôcok a rehabilitačných pobytov.

Prosíme povedzte o nás aj svojim priateľom, príbuznym, známym, kolegom v robote - je veľa ľudí, ktorí sa ešte nerozhodli, komu ich darujú. My ich využijeme do posledného centu a Tommymu velmi pomôžu ku zlepšeniu životných podmienok aj zdravotného stavu. Ďakujeme, že nám pomáhate vybojovať zdravie pre nášho synčeka.


2% z dane za rok 2018 - tieto financie môžeme pre Tommyho získať cez vlastné občianske združenie ANJELIK POMOCI. Tu sú jeho údaje:

Údaje o príjmateľovi:

IČO: 50059629

Obchodné meno alebo názov: ANJELIK POMOCI

Právna forma: občianske združenie

Sídlo: Pánsky Háj 784/33, 972 17  Kanianka

 

POZOR dôležité!

NOVÉ TLAČIVÁ!!! iba tieto budú platné a akceptované DÚ - prvý raz majú predpísanú štruktúrovanú formu

do 15. februára 2019
Zamestnanci, ktorí si nepodávajú sami daňové priznanie musia doručiť žiadosť zamestnanca o vykonanie ročného zúčtovania preddavkov na daň a vyhotovenie Potvrdenia o zaplatení dane zamestnávateľovi (mzdovej účtovníčke).

Potvrdenie o zaplatení dane z príjmov zo závislej činnosti za rok 2018

do 30.apríla 2019

Na základe tohto Potvrdenia treba následne vypĺňať Vyhlásenie o poukázání sumy 2%. POZOR!!! IČO zarovnať zprava doľava!!! - Ideálne použijte prosím predvyplnený formulár

  Predvyplnený formulár Vyhlásenia nájdete tu 

 

* Vyplnte svoje osobné údaje.

* Do riadku č.12 "Zaplatená daň, z ktorej sa vypočíta suma výšky 2%" vpíšte sumu z riadku č.23 z Potvrdenia o zaplatení dane "Daň znížená o daňový bonus"

* Do riadku č.13 vypočítajte 2% z predošlej sumy (0,02 x predošlá suma) a zaokrúhlite na eurocenty nadol – teda OPÍŠTE sumu s dvomi miestami za desatinnou čiarkou. Neazaokrúhľuje sa matematicky!

* Do riadku č.14 vpíšte dátum z riadku č.25 z Potvrdenia o zaplatení dane "Daň na úhradu....". Ak tam nie je uvedený žiaden dátum, vpíšte dátum 31.3.2018.

* V spodnej časti uveďte napr. miesto bydliska, dátum vyplnenia Vyhlásenia a vlastnoručne sa podpíšte.

Takto vyplnené Vyhlásenie spolu s Potvrdením o zapletení dane sa odovzdáva na Daňový úrad v lehote do 30.4.2019. Odovzdávajú sa oba papiere súčasne!

 

!!! žiadne kópie nám netreba, občianske združenie Anjelik Pomoci je priamo určené pre Tommyho. Ak by ste nemali čas, nestíhali, doručte nám prosím ORIGINÁLY Vyhlásenia spolu s Potvrdením o zaplatení dane a my ich odovzdáme na DÚ sami.

 

do 31. marca 2019/prípadne predĺžený termín

Ak je darcom SZČO alebo PO, tak Vyhlásenie sa nevypĺňa! V tomto prípade sa údaje o občianskom združení ANJELIK POMOCI vpisujú priamo do daňového priznania do príslušného oddielu.

Kópiu vášho DP nám netreba poskytovať, ale  keď nám dáte vedieť, radi Vám osobitně poďakujeme a informujeme Vás o využití 2%.


originály/prípadne kopie môžete zaslať:
emailom na: placha.andrea1982@gmail.com
alebo osobne/poštou na adresu:
Henrich Burghardt
Pánsky Háj 784/ 33
972 17  Kanianka


prípadne sa nám prosím ozvite a my si po nich prijdeme
 
Vopred Vám srdečne ďakujeme, financie budú použité výhradne na liečbu Tommyho.